De svenska riddarordnarna

The Swedish Orders of Knighthood and Merit

Allt material som funnits här -2019 är numera bortplockat då andra har bättre material, t.ex. Kungl. Maj:ts Orden

År 1998 etablerade jag webbplatsen med separata undersidor för bl.a. de kungl. svenska riddarordnarna (Kungl. Serafimerorden, Kungl. Svärdsorden, Kungl. Nordstjärneorden, Kungl. Vasaorden) och Carl XIII:s orden. Först år 2002 etablerades www.royalcourt.se och därefter http://www.kungahuset.se/ information om ordnar och medaljer, så den här undersidan var något av en pionjärinsats. Nu har dock tiden gått ifrån denna sida, och på andra ställen på webben finns mer utförlig information.


Index Home

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998- Jonas Arnell. All rights reserved. Some material appear with specific permission.