Ordnar, förtjänsttecken och medaljer i Sverige

Orders, Decorations and Medals in Sweden

Välkommen! Denna webbplats täcker i princip tre huvudområden:
1. Äkta och självutnämnda/oäkta riddarordnar i Sverige.
2. Ordenssällskap i Sverige och med dem angränsande områden som klockkedjeberlocker.

Webbplatsen etablerades 4 mars 1998 och är uppbyggd enligt wiki-principen. Alla bidrag och rättelser tas tacksamt emot! Frågor besvaras så långt min kunskap räcker via jonar242 snabel-a gmail.com.

Ordens- och medaljnyheter
Se min blogg jonar242.wordpress.com.

 


Index Home

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998- Jonas Arnell-Szurkos. All rights reserved. Some material appear with specific permission.